L' ESPAI DELS JOVES
L' ESPAI DELS JOVES
L' ESPAI DELS JOVES
L' ESPAI DELS JOVES

Ametllers

Els Ametllers

Antiga fàbrica de joguines a disposició del jovent de Palafrugell

 

El recinte d’Els Ametllers està situat al carrer Barris i Buixó núm. 33 cantonada amb el carrer Camí dels Plans. Es troba en el centre geogràfic del poble i antigament havia estat una fàbrica de joguines. Posteriorment l’Ajuntament de
Palafrugell adquireix la finca. Entre les dècades dels anys 1950 i 1980 funcionava com a sala de festes i de balls populars regentat per al matrimoni Benet-Sabater mitjançant contracte, el qual era conegut com “Los Almendros”.
L’any 1982 l’Ajuntament de Palafrugell recupera el domini i es reconverteix el local en auditori per a activitats culturals al servei dels vilatans.

Els Ametllers està format per 3 espais ben definits:

  • edifici rectangular de 356 m2, amb un petit escenari, barra i wc
  • pista exterior coberta de 810 m2 amb escenari
  • jardins amb una superfície de 1.500 m2

Qui pot sol·licitar Els Ametllers:

Les entitats juvenils, culturals, socials o educatives sense ànim de lucre i legalment constituïdes per realitzar activitats pròpies de l’entitat.
Escoles públiques i concertades del municipi.

Requisits mínims:
Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats.
Disposar d’una assegurança de responsabilitat no inferior a 15.000 €.

 

Com reservar:
Presentar una sol·licitud (link) en la qual s’informarà de l’acte, així com el dia i horaris, al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. En el cas de concerts de música o actes en els quals calgui connectar al quadre general caldrà especificar el nom complet i telèfons de la persona que realitzarà la connexió, així com adjuntar a la sol•licitud una fotocòpia del seu DNI.
En el moment de la presentació de la sol·licitud és obligatori dipositar 100 € en concepte de fiança (aquesta serà retornada una vegada realitzada la inspecció posterior a l’acte si no hi ha hagut cap incidència).

Aspectes que cal saber:
Complir la normativa vigent referent al volum màxim permès (en cas de música).
L’horari màxim permès és fins a les 02.00 h.
Procurar no causar molèsties als veïns.
Ordre i neteja obligatòria en finalitzar l’acte.
Buidatge dels contenidors instal·lats en el recinte als contenidors del carrer.
Recollir les claus a la Policia Local presentant el document de Resolució d’Alcaldia original. Retornar-les un cop acabat l’acte.

Dies que no es cedeixen Els Ametllers:
Desembre: 24, 25, 26 i 31
Gener: 1, 5 i 6

No es concedeix Els Ametllers per:
Festes particulars i privades
Festes d’aniversaris
Activitats religioses de caire privat (casaments, comunions, ...)

Més en aquesta categoria: « Espais de trobada Sala d'Exposicions »